Výroba systémov zábradlí ESKATT

Výroba systémov zábradlí ESKATT
Výrobu systémov zábradlí začíname od návrhu vytvoreného s použitím programu AUTOCAD na základe individuálnych dohôd so zákazníkom alebo miestneho šetrenia v objekte. Vytvorený návrh je po schváleniu predaný na prevedenie konštrukčných výpočtov pevnosti na statickú záťaž podľa noriem pre každý objekt. Dôležité je, aby bola určená v každom prípade príslušná záťaž na základe mapy objektu. Hrúbka jednotlivých prvkov je zvolená na základe pokynov a ukazovateľov noriem.

Príprava výroby

Príprava výroby
V etape prípravy výroby sa vytvára konštrukčno-technologická dokumentácia produkovaných výrobkov. V rámci technickej prípravy výroby je treba: pripraviť konštrukčnú dokumentáciu, pripraviť technologickú dokumentáciu, spracovať normatívy spotreby materiálov a práce, navrhnúť a vykonať technologické vybavenie, zaviesť výrobu. V najširšom význame sa ku tomu pripojujú ešte aj: spolupráca pri riešení bežných výrobných problémov, reagovanie na meniace sa očakávania našich zákazníkov. Dokumentácia určuje aj druh použitých strojov a zariadení na výrobu zábradlia alebo iných konštrukcií zo skla a ocele.

Voľba materiálov

Voľba materiálov
Naša firma má kvalifikovaných dodávateľov surovín na výrobu oceľovo-sklenených prvkov, ktorí vopred prešli overením podľa kritérií hodnotenia dodávateľov v procesu optimálnej voľby dodávateľov nie len z hľadiska ceny surovín, ale aj z hľadiska mnohých kvalitatívnych ukazovateľov. V prípade atypických návrhov sú naši noví dodávatelia hodnotení na základe: dodržiavania termínov dodávok, vlastnenia certifikovaného SRK (systém riadenia kvality), odporúčania našich zákazníkov, auditov u dodávateľa, výstupnej kontrola dodávok, certifikácie výrobkov, iných dôkazov potvrdzujúcich kvalitu dodávok, cenu, apod.

Rezanie, ohýbanie, obrábanie prvkov

Rezanie, ohýbanie, obrábanie prvkov
Na základe prevedených dielenských návrhov vyrábame prvky z polotovarov, tj.: rúry, ploché kovové prvky, plechy, tyče, lanka apod.: V závislosti na komplikovanosti konštrukčných prvkov používame pásové píly, sústružnícke čelné spracovanie rúr automatom, ohýbanie a profilovanie oceľových prvkov, vŕtanie otvorov, frézovanie, sústruženie, tvarovanie, apod.

Rezanie plazmou a laserom

Rezanie plazmou a laserom
V závislosti na použitých konštrukčných prvkoch sú oceľové prvky rezané plazmou v prípade konštrukcií, ktoré nevyžadujú veľkou presnosť, alebo laserom - na miestach, kde je potrebná veľká presnosť a hladký estetický povrch napr. otvory na prechod tyčí cez stĺpiky zábradlia. V prípade zvláštnych konštrukčných riešení používame profilové tvarové rezanie prvkov s použitím vhodnej, digitálne riadenej hlavy. Hrúbka prvkov, ktoré je možné rezať laserom, je do 15 mm hrúbky nerezového plechu a 30 mm hrúbky obyčajného plechu.

Montovanie zábradlí

Montovanie zábradlí
Montovanie zábradlí vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci našej firmy po predchádzajúcim zaškolení a po predaní dokumentácie. Všetky práce vykonávame v súladu s pravidlami stavebníctva a všeobecne používanými normami. Na inštalovanie zábradlí používame výhradne zariadenia s aktuálnymi certifikátmi a povolené príslušnými inšpekciami. Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbe väčšinou vznikajú prekážky, môžu naši zamestnanci v každej etape inštalácie zmeniť konfiguráciu zábradlia, alebo oceľových konštrukcií.

PRODUKTY ESKATT

Aktuality

PODSVIETENÉ ZÁBRADLIA
PODSVIETENÉ ZÁBRADLIA
Podsvietené držadla. Nový výrobok ESKATT. Systém osvetlenia cesty prechodu ku zábradliu.
viac...
ZÁBRADLIA SYSTÉM 3000
ZÁBRADLIA SYSTÉM 3000
Nový výrobok ESKATT. Profil pre samonosné zábradlie od 1,5 do 3,5kN, široká paleta príslušenstva.
viac...
INTERNETOVÝ OBCHOD
INTERNETOVÝ OBCHOD
Hotové zostavy zábradlia už od 175,00 zl za bm bez DPH. Viac ako 5000 prvkov zábradlí na samostatné montovanie.
viac...
Mazovský región, POĽSKO
Mazovský región, POĽSKO
Viac ako 650 bm zábradlí na balkónoch a schodiskách a zabezpečovacie systémy okien.
viac...
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
Viac ako 180 bm zábradlí z matného skla v nosnom profilu na balkónoch.
viac...
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
Viac ako 180 bm zábradlí z matného skla v nosnom profilu na balkónoch.
viac...

Ponuka obchodu Eskatt